Livres en VO

 • Un monument emblématique de la Grand-Place de Bruxelles.
  Figure emblématique du folklore et de l'identité bruxelloise, Everard t'Serclaes est entré dans l'histoire en 1356 après avoir libéré Bruxelles du comte de Flandre. Acclamé par tous, il entame une carrière politique couronnée de succès. Quatre siècles plus tard, le sculpteur Julien Dillens lui dédie une statue, visible sur la Grand-Place, là où décéda Everard t'Serclaes. oeuvre majeure, elle s'inspire des monuments funéraires de la Renaissance et devient, au fil des années, un véritable symbole. Et pour cause ! On lui prêterait des vertus de porte-bonheur.

  Sa restauration dévoilée au grand public.
  La légende entourant cette statue est telle qu'il n'est pas rare de voir s'attrouper de nombreuses per- sonnes autour de celle-ci afin d'en caresser le bras. La pratique est tellement courante que, peu à peu, la statue se dégrade et le laiton s'use au point de faire apparaître des trous. Très vite, une restauration de l'édifice s'avère nécessaire. Au fil des pages, le lecteur découvrira l'envers du décor de cette res- tauration et, ce faisant, une partie de l'histoire secrète de la Grand-Place.

 • Anglais Belgian diplomats

  Raoul Delcorde

  In the 20th century, Belgian diplomats began to play a not insignificant role in all the multilateral organisations, from the League of Nations to the UN, NATO and of course the European Union. The values which have inspired these diplomats since 1830 are ones of tolerance, surpassing nationalisms and the search for compromise. As the author points out, Belgian diplomats have distinguished themselves through three essential qualities : motivation, the sense of responsibility and representation. One has to be motivated to travel around the globe, listening to others and learning their languages, in order to understand the country's political and economic development and seek out all manner of ways to strengthen bilateral ties. One has to thrive on responsibility when sent on a posting to manage complex dossiers, negotiate trade agreements, organise repatriation or any initiate representation to the highest local authorities. The author quite rightly describes Belgian diplomats as «all weather diplomats». Finally, representation is not merely an exercise in social niceties. It is about presenting the most favourable image of all aspects of one's country, both in public and private.

 • De chemische, biochemische en farmaceutische industrie heeft een sleutelrol gespeeld in de industriële ontwikkeling van België, een ontwikkeling met internationale dimensies. België geniet daardoor een wereldwijde reputatie van kwaliteit en innovatie op het gebied van chemie, kunststoffen, biotechnologie en farmaceutica. Die eeuw vol wendingen op maatschappelijk, wetenschappelijk en economisch vlak is de aanleiding om dit verhaal te vertellen.
  Het is een verhaal van wetenschappelijk onderzoek en technologische vindingrijkheid, van noeste arbeid en vastberaden ondernemen, van mensen en moleculen.

 • The chemical, biochemical and pharmaceutical industries have played a key role in Belgium's industrial development, which has taken on an international scope. As such, the country is globally renowned for its standards and innovation in the fields of chemistry, synthetic materials, biotechnology and pharmaceuticals. The past century, and all of the social, scientific and economic change it brought, has shaped the history of chemistry within Belgium.
  This is a story of scientific curiosity, technological innovation, painstaking work and pioneering endeavours : a story of molecules and humanity.

 • Dit boek is het resultaat van een grootscheeps onderzoek door verschillende specialisten.
  Het schetst twee visies die schijnbaar lijnrecht tegenover elkaar staan: enerzijds de territoriale planning van begin 20e eeuw die zichzelf eerder zag als een wetenschap, anderzijds de stadskunst die werd bedrevenin de 19e eeuw en vooral een empirischeaanpak hanteerde. In hoeverre hebben deze visies hun stempel gedrukt op een stad diein al die tijd twee keer gemuteerd is?
  De hoofdstad van een klein maar groeiend land vanwege de industrie, die eerst de officieuze en vervolgens de officiële hoofdstad werd van een complex Europa.
  De geplande geschiedenis van Brussel is er één van tal van nieuwe wendingen en vaak ook paradoxen.
  Getuige daarvan de ontstaansgeschiedenis van verschillende wijken, de verhalen van hoe ze werden gedroomd, getekend en uiteindelijk daadwerkelijk tot stand kwamen.
  Het zijn originele histories waarvoor werd geput uit tal van geraadpleegd en gepubliceerd archiefmateriaal (van schetsen tot officiële documenten).
  Ze vertellen over belangrijke beslissingen en hoe men die lang heeft proberen te verbergen (het Bestuur van de Stedenbouw werd opgericht in volle oorlogstijd).
  En over de vaak reddende rol van de tijd die verstreek tussen ontwerp en realisatie (eind jaren 60 ondergingen ook de ideeën over stedenbouw een radicale revolutie).
  Met een knipoog doen ze het relaas van soms pittoreske of hoogdravende visies die sommige hoofdrolspelers in deze stedenbouwkundige sagen in alle ernst naar voor schoven.
  De vele invalshoeken van dit boek, maar ook het vaak brede en soms kleine perspectief dat het biedt (van globale analyse totanekdote), maken het interessant voor zowel de expert als de lezer die meer wil weten over de stad.

empty