Guide de lexicologie créole

Guide de lexicologie créole

À propos

Mi prèmié liv ki fet asi sians-langanni (lexicologie) kréyol. Kon tout lang, kréyol tini on lojik adan'y : krey-langanni la (lexique) pa enki on lis a mo é pawol, sé on lizin é fo ou konnet teknik a lizinaj ki ka woulé adan'y. Gid-la ki an men a zot la ka prézanté chak reg pou konstriksionnaj a mo an kréyol : sé sa yo ka kriyé madafa-langanni (matrices lexicogéniques). Sé reg-lasa sé fondas a krey-langanni antiè la, davwa lè ou konprann an ki jan kréyol-la ka maché pa andidan, ou pé sèvi épi sé reg-la pou mété pawol-nef dèwò a jé kontinié. Tout moun ki kréyolopal ka rivé santi an nanm a yo an ki jan lang-manman a yo ka maché, mé yo bizwen on travay siantifik pou siktiré, pou koré é pou konplété sa yo ja sav.Gid-la fet pou étidian ki ka préparé CAPES kréyol la é pou tout moun ki anvi laji konpétans a yo san loudi tet a yo : yo ké fè on bel ékonomi si yo ankabéché sé reg-la olé yo chèché ankabéché krey-langanni la li menm. Yo ké touvé zouti solid pou travay sians-langanni, ki lianné épi sians-sikti (morphologie), sians-fonem (phonologie)?Chak dékatman a gid-la konplété épi egzersis pou fè étidian-la réfléchi é on ti lis a liv oben artik pou voyé'y chèché dot koté si i vé pwofondé téori-la.Rayons : Parascolaire > Concours / Examens supérieur > Concours de l'Education nationale

 • EAN

  9782844501363

 • Disponibilité

  Indisponible

 • Longueur

  24 cm

 • Largeur

  17 cm

 • Poids

  333 g

 • Distributeur

  Cid - Fmsh

 • Support principal

  Grand format

Infos supplémentaires : Broché  

empty